Actuacions d’eficiència energètica al sector industrial – IDAE (MINETUR)

Objecte:

Actuacions d’estalvi i eficiència energètica:

Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Implementació de sistemes de gestió energètica.

Requisits:

Empreses amb algun dels següents CNAEs o empreses de serveis energètics

CNAE 2009: 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33

Tipus d’ajuda:

Subvenció a fons perdut: quantitat màxima 30%

Característiques de l´ajuda:

Inversions elegibles Adquisició de béns i serveis
Inversions no elegibles Noves instal.lacions, augment de capacitat o cogeneració
Pressupost elegible 75.000 – 4M€ (millora tecnològica)
30.000 – 4M€ (sistemes de gestió)
Caràcter incentivador Inversions posteriors a la sol·licitud
Termini conclusió actuacions 24 mesos des de la notificació de la resolució de concessió d’ajuda


Termini de presentació sol·licituds:

Fins l’ 01/06/2018 o esgotament de fons.