Nuclis Locals

Objecte:

Ajudes per incentivar la realització, de forma individual o cooperativa, d’activitats R+D amb un component internacional o realitzades a Catalunya.

Requisits:

Pressupost: individual mín. 200.000 € – cooperatiu mín. 500.000 €.

En projectes col·laboratius, cap de les empreses pot excedir-se del  70% del pressupost ni tampoc pot existir vinculació accionarial entre entitats.

Projectes emmarcats en l’estratègia RIS3CAT (TIC, Nanotecnologia, Materials avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufacturació avançada).

Efecte incentivador de l’ajuda: duració màxima de 2 anys.

Sectors: Indústria alimentaria; les indústries químiques; Energia i recursos; sistemes industrials; les indústries de la mobilitat sostenible; Indústria del disseny; Indústries de la salut; Indústries culturals i basades en l’experiència.

Tipus d’ajuda:

Subvenció.

Tipus de projecte / Empresa Gran Mitjana Petita
Investigació Industrial 50 % 50 % 50 %
Desenvolupament experimental 25 % 35 % 45 %

Ajuda màxima per projecte: 125.000 € (individual) – 300.000 € (cooperativa).

Termini de presentació de sol·licituds: 

Fins l’1 de març de 2018.