Línies d’ajuts per projectes industrials – CDTI

Objecte:

Projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d´un procés productiu, producte o servei, que poden compendre tant activitats d´ investigació industrial com de desenvolupament experimental.

Requisits:

Duració: 12 a 36 mesos

Efecte incentivador de l´ajuda

Tipus d´ajuda:

Ajut parcialment reemborsable amb cobertura financera del 75% del pressupost aprovat, pot arribar fins al 85% amb caràcter excepcional.

Projectes individuals:

Pressupost > 175.000

Projectes en cooperació:

Formalització d´un acord de col·laboració entre mínim 2 empreses autònomes i un màxim de socis de sis

Pressupost > 500.000 €

Pressupost per soci > 175.000 €

Participació per soci < 65 %

Anticipo 25%, límite de hasta 200.000 €, sin exigencia de garantías, o empresa podrá solicitar un adelanto de un 50% o 75% de la ayuda concedida, sempre que aporte avales para garantizar el exceso del 25% o 50% sobre el anticipo sin garantías adicionales.

Tram reemborsable: Interès = Euribor; 10 anys amortizació i 2 anys des de la finalizació del projecte.

Tram no reemborsable (TRN):

Segons el projecte

Característiques del projecte de I + D PIME Gran empresa
Cooperació Tecnològica Internacional (programes multilaterals, bilaterals, certificació unilateral, projectes ERANETs, PIICE, JTI IMI, JTI BBI y Grandes Instal·lacions Científiques Internacionals) Fins al 30% Fins al 30%
Cofinançament amb FEDER Fins al 33% Fins al 33%
Projectes de I + D amb participació efectiva, mitjançant subcontractació, de entitats d´investigació (almenys el 10% del pressupost elegible) Fins al 30% Fins al 20%
Projectes de I + D no inclosos en les categories anteriors Fins al 30% Fins al 20%