CIEN 2018 (Consorcis d’Investigació Empresarial Nacional)

Objecte:

Realització d’activitats d’Investigació Industrial i de Desenvolupament Experimental en què s’adquireixin coneixements i tècniques que puguin resultar d’utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els productes, processos o serveis existents, sempre que incorporin desenvolupaments específics rellevants

Requisits:

Duració: 3-4 anys

Efecte incentivador de l’ajut

Consorci: De 3 a 8 empreses (2 d’ellas han de ser autònomes i almenys una PIME)

Pressupost Global: Entre 5.000.000 EUR i 20.000.000 EUR per PROJECTE

Pressupost mínim per participant: 175.000 EUR

15% del pressupost total serà destinat a la subcontractació d’organismes de recerca (almenys un d’ells haurà de ser de titularitat pública)

Tipus d’ajut:

Ajut parcialment reemborsable amb cobertura financera del 75% del pressupost aprovat:

  • Tram Reemborsable: i = Euribor a un any amb amortització a 10 anys i una carència de 3 anys des del centre de gravetat del projecte.
  • Tramo No Reemborsable del 33% sobre el 75% del pressupost aprovat.

Termini de sol·licitud:

Convocatòria oberta tot l’any amb dues dates de tall.