Programa NEOTEC

Objecte:

Ajudes per la posada en marxa de nous projectes empresarials que requereixin l’ús dels coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i on l’estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia.

Beneficiari:

  • Petita Empresa
  • No han d’estar cotitzades
  • Empresa amb màxim de 3 anys d’antiguitat a data de presentació
  • No han d’haver distribuït beneficis
  • No han d’haver sorgit d’una operació societària
  • Capital social mínim o capital social més prima d’emissió o d’assumpció de 20.000 €
  • Comptes dipositats al Registre Mercantil

Requisits:

  • Pressupost mínim finançable de 175.000 €
  • Despesa en R+D de l’empresa > 10% dels costos d’explotació o demostrar que es desenvoluparà un producte / servei substancialment millorat en comparació amb l’estat de la tècnica en el sector i que comporta un risc implícit
  • Projectes anuals o plurianuals amb inici a partir de 1 de gener de 2019 finalitzant a 31/12/2019 o 31/12/2020

Tipus d’ajut:

Subvenció fins al 70% del pressupost amb un import màxim de 250.000 €

Termini de sol·licitud:

Fins el 2 d’octubre de 2018 a les 12:00 hores (hora peninsular)