Línia Directa d’Innovació – CDTI

Objecte:

La seva finalitat és el recolzament de projectes empresarials que impliquin la incorporació i l’adaptació de noves tecnologies a nivell sectorial, i que suposin un avantatge competitiu per a l’empresa.

Requisits:

Adquisició d’actius fixes nous. Totes les inversions i despeses elegibles hauran de ser posteriors a la data de presentació de la sol·licitud del projecte davant del CDTI.

Pressupost mínim finançable: 175.000 €.

Duració dels projectes: màxim 18 mesos.

Subjecte al règim de minimis.

Desemborsament de l’ajuda: Després de la certificació de la fita única del projecte, havent presentat una auditoria de despeses prèvia.

Pagament anticipat del 35% de l’ajuda concedida (fins a 400.000 euros) sense garanties addicionals; i de fins el 75% amb avals considerats suficients pel CDTI.

Tipus d’ajuda:

  • Fons CDTI (dues opcions)
    • Tipus d’interès Euribor+0,2% anual i període d’amortització de 3 anys.
    • Tipus d’interès Euribor+1,2% anual i període d’amortització de 5 anys.

Amortitzacions semestrals, incloent un any de carència a la finalització del projecte. 

Tram reemborsable:

Tram no reemborsable del 2% i fins el 5% del 75% del pressupost si va cofinançada amb fons FEDER

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.