Línies d’ajuda Institut Català de Finances

Objecte

Préstecs per finalitat:

 1. ICF-Inversió: Finançar actius fixos que fomentin la competitivitat de les empreses catalanes.
 2. ICF-Circulant: Finançar despeses i necessitats corrents de l’empresa, tals i com serien estudis de mercat, d’innovació, accions de promoció comercial, comunicació i assistències a fires o despeses de personal i formació.

Préstecs per tipus d’empreses i/o sector

 1. Dirigits a empreses amb projectes d’inversió i desenvolupament industrial (empreses industrials i de serveis) que tinguin un impacte en: (a) L’increment o manteniment de la capacitat productiva; (b) La creació o manteniment de l’ocupació; (c) La dinamització de l’activitat a la cadena de valor; (d) La digitalització de la indústria mitjançant l’aplicació de la connectivitat, tecnologies de la informació i comunicació, robòtica i sensòrica en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat; (e) La contribució en el reequilibri territorial en matèria industrial; (f) La reindustrialització d’instal·lacions productives o (g) La nova implantació industrial.
 2. Dirigits a empreses d’economia social: Finançar inversions en immobilitzat material o immaterial, circulant, avançaments de contractes al sector públic i capitalització d’empreses.
 3. Dirigits a empreses amb reactivació industrial: Finançar projectes de reactivació industrial pels anys 2017-2018. (I) Implantar la creació de nous establiments industrials o ampliar els existents i que comportin la creació de nous llocs de treball o (II) Millorar la competitivitat, ja sigui desenvolupant nous productes o incorporant sistemes de producció industrial, i que generin ocupació neta.
 4. Dirigits a empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura: finançar la inversió en actius fixos immobilitzat material i immaterial, per a la capitalització d’empreses i per necessitats de circulant.
 5. Dirigits a PIMES i autònoms del sector agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari: Finançar projectes d’inversió o circulant.

Préstecs participatius:

 1. Emprenedoria corporativa: Finançar l’emprenedoria corporativa de petites empreses (finançar pla de negoci).
 2. Indústria del coneixement: Finançar la creació de noves empreses de base científica en el marc del Programa “Indústria del Coneixement” (finançar pla de negoci).
 3. Coinversió amb interessos privats: Finançar empreses en fases inicials de creació o en les primeres etapes d’expansió (finançar pla de negoci).

Requisits:

Requisit comú: Empreses amb seu a Catalunya

Diferents requisits en funció del tipus de préstec: Poden tenir en compte la facturació de l’empresa, el número de treballadors, el pla de negoci, que es fixi un període màxim en el termini d’execució des de la presentació de la sol·licitud, que hi hagi un pressupost mínim subvencionable, un pressupost màxim, etc.

Tipus d’ajuda

En tots els casos el tipus d’ajuda correspon a préstecs.

*En el cas dels préstecs dirigits a empreses amb projectes d’inversió i desenvolupament industrial, parlem de Préstecs bonificats en forma de bonificació dels interessos d’operacions dels préstecs.

* Si fa referència als préstecs dirigits a PIMES i autònoms del sector agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari, és un Préstec amb aval inclòs.

*En el cas dels préstecs d’emprenedoria corporativa (coinversió amb ampliacions de capital mitjançant aportacions dineràries d’inversors corporatius), indústria del coneixement i coinversió amb interessos privats (préstecs amb finançament d’inversors privats) els préstecs són Préstecs participatius.

Condicions financeres ajudes:

 • Cobertura del préstec: difereix en funció del tipus de préstec (80% del projecte, 100%).
 • Termini: es sol establir un termini màxim que depèn del tipus de préstec.
 • Anys d’amortització: varia en funció del préstec.
 • Anys de carència: en la gran majoria dels préstecs solen ser 2.
 • Tipus d’interès: sol ser el referenciat per l’Euribor + un diferencial a determinar.
 • Comissions: a determinar segons el projecte (fix/% import préstec).
 • Garanties: les considerades suficients per l’ICF.
 • Subjecte al règim de minimis: en el cas dels préstecs a empreses amb projectes d’inversió i desenvolupament industrial; a empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura; i d’emprenedoria corporativa.

Termini

Préstecs per finalitat:

 1. ICF-Inversió: Convocatòria oberta
 2. ICF-Circulant: Convocatòria oberta

Préstecs per tipus d’empreses i/o sector

 1. Empreses amb projectes d’inversió i desenvolupament industrial: Convocatòria oberta
 2. Empreses d’economia social: Fins el 31 de desembre de 2019
 3. Empreses amb reactivació industrial: Pendent obertura
 4. Empreses agràries, agroalimentàries, forestals i del sector de la pesca i l’aqüicultura: Convocatòria oberta
 5. PIMES i autònoms del sector agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari: Fins el 31 de desembre de 2019

Préstecs participatius:

 1. Emprenedoria corporativa: Fins el 27 de desembre de 2019
 2. Indústria del coneixement: Fins el 27 de desembre de 2019
 3. Coinversió amb interessos privats: Convocatòria oberta

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.