FEADER 2018

Objecte:

Inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments i les relatives a la mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments.

Requisits:

  • Inversió: entre 60.000€ i 5.000.000€.
  • Efecte incentivador: Inici de les inversions posterior a l’acta de no inici d’obres.
  • Inversions elegibles: 1) Construcció i compra de béns immobles (màx. 30% de la inversió total); 2) Instal·lació de nova maquinària i béns d’equip; 3) Programes informàtics, patents, llicències, etc. (màx. 30% de la inversió total); i 4) Costos generals, tals com són costos d’arquitectes, enginyers i assessors (màx. 12% de 1) i 2)).

Tipus d’ajuda:

Subvencions a fons perdut – Pressupost total disponible: 27.000.000€.

Intensitats d’ajut (ajut màx. 500.000€)

  • 25% del pressupost aprovat per a PIMES (inclou microempreses).
  • 17% en empreses amb < 750 treballadors i/o volum de negoci <200M€.
  • 7% del pressupost en la resta de casos.
  • Increment addicional del 3% per fusions d’empreses en els darrers 2 anys.
  • Increments addicionals del 3% en PIMES fins a un 40% del pressupost.

Termini:

Presentació de sol·licituds: pròximament.

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.