Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica (Comunitat Valenciana)

Objecte:

Projectes que facilitin la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi d’energia en els processos industrials existents a les empreses de la Comunitat Valenciana.

Requisits:

 • Període de retorn energètic de la inversió superior a 2 anys i un rati d’estalvi d’energia primària/inversió superior a 150 tep/M €.
 • Consideració: Cost subvencionable entre 10.000€ i 300.000€.
 • Equips adquirits: han de ser nous.
 • Inici de projectes: posterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Termini d’execució i justificació: 1) Projectes sense cofinançament FEDER fins el 19/02/19: 2) La resta de projectes fins el 28/05/20.
 • Actuacions subvencionables: 1) Substitució d’equips i instal·lacions per equips amb tecnologies d’alta eficiència o la millor tecnologia disponible; 2) Recuperació de calors residuals; 3) Millora del rendiment dels equips existents; 4) Implantació de sistemes de mesura de consums i control, sempre que aquests sistemes permetin controlar automàticament els processos optimitzant-los energèticament; 5) Projectes de millora energètica d’il·luminació en fàbriques de producció, magatzems i qualsevol altre tipus d’edificis; i 6) Millora energètica dels sistemes de climatització a fàbriques de producció.
 • Actuacions no subvencionables: 1) Millora de l’envoltant tèrmic de les naus de producció, magatzems, oficines i també la substitució de cobertes; 2) Implantació d’equips que millorin la qualitat de la xarxa elèctrica i no aconsegueixen un estalvi energètic; 3) Projectes d’estalvi i eficiència energètica portats a terme per empreses que pertanyen al sector de la pesca i aqüicultura; 4) Instal·lacions d’evacuació del calor dels equips a l’exterior per augmentar el rendiment d’aquests o de qualsevol altre actuació realitzada per manteniment o conservació de les instal·lacions.

Tipus d’ajuda:

Subvencions a fons perdut

Dotació pressupostària de 2.500.000€:

 • Programa d’estalvi i eficiència energètica en la indústria: 2.300.000€
 • Programa d’implantació de sistemes de gestió energètica: 200.000€

Intensitat ajuda:

 • Quantitat màxima de l’ajuda: el 30% del cost subvencionable amb un màxim de 300.000€ per projecte.
 • Possibilitat d’un 10% addicional per PYMES i activitats no econòmiques realitzades per entitats sense ànim de lucre.

Termini:

Presentació de sol·licituds: fins el 16 d’abril de 2019.

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.