Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica – Institut Català d’Energia (ICAEN)

Objecte:

Actuacions d’estalvi i millora d’eficiència energètica:

Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energèticaindustrials.

Requisits:

Inversions elegibles: Adquisició de béns i serveis.

Inversions no elegibles: Noves instal·lacions, augments de capacitat o cogeneració.

Caràcter incentivador: Inversions posteriors a la sol·licitud.

Termini d’execució: 24 mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut.

Tipus d’ajuda: 

Subvención a fons perdut.

  • 30% Grans Empreses
  • 40% Mitjanes Empreses
  • 50% Petites Empreses

Termini:

Previsió de publicació de la convocatòria: JULIOL de 2019

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.