Línies d’ajuts Departament Territori i Sostenibilitat – ARC

Objecte:

Projectes per a l’acceleració de la transició cap a una Economia Circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.

Tipus de projectes:

Classe A: Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis.

Classe B: Estudi d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.

Classe C: Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals (estudis sobre el potencial de l’economia circular i accions de comunicació que se’n derivin).

Requisits:

 • Classes A i B: dirigides a empreses privades i agrupacions d’empreses.
 • Classe C: dirigides a organitzacions empresarials amb finalitat de representar interessos d’un sector (naturalesa privada i amb persona jurídica pròpia, o un sindicat).
 • Les classes A, B i C són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser combinació de les classes A, B o C.
 • Efecte incentivador.
 • Termini màxim per a l’execució: 24 mesos des de la data de la resolució d’atorgament.
 • Exclosos projectes i/o actuacions objectes d’altres convocatòries de l’ARC.
 • Un mateix beneficiari pot participar màxim de 2 projectes.
 • Per projectes duts a terme per agrupacions empresarials han de formalitzar un acord de col·laboració.

Tipus d’ajuda:

Subvenció

Intensitat màxima ajuda

 • Màxim del 50% de les despeses, o del 75% si en el beneficiari s’inclou com a mínim una PIME, amb un màxim de 40.000,00€ del projecte de les classes A o B, i de 25.000,00€ per a la classe C.
 • Subvencions sotmeses a la Llei de mínimis (màx. 200.000€ en 3 anys).
 • Despesa mínima realitzada i justificada del 50%, en el cas d’agrupacions cadascuna ha de realitzar el 50% de les seves despeses.

Termini:

19 de Juliol de 2019. 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.