Projectes R+D+i en l’àmbit indústria manufacturera – MINCOTUR

Objecte:

Ajuts per a projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental i de projectes d’innovació en matèria d’organització i processos en l’àmbit de la industria manufacturera. Prioritats temàtiques:

 1. Economia circular i ecoinnovació aplicades a la millora de les cadenes de valor;
 2. Descarbonització, eficiència energètica i noves fonts d’energia sostenible;
 3. Materials i productes avançats;
 4. Innovació en processos de qualitat i seguretat;
 5. Innovacions del procés productiu derivats de la prioritat temàtica 3).

Àmbit temàtic:

 • Empreses sector automoció, activitat principal enquadrada en el CNAE 29.
 • Empreses sector ferroviari, activitat principal enquadrada en el CNAE 30.2.
 • Altres empreses, no del sector públic, activitat principal enquadrades en la secció C-Divisions 10 a 32 del CNAE.

Addicionalment, s’inclourà també activitats enquadrades en la secció 38.3x, sempre que disposin en la sol·licitud de l’autorització de gestió de residus i el projecte es classifiqui com R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11 i R12.

Requisits:

 • Activitats desenvolupades per les empreses segons el CNAE com a mínim durant un període de 3 anys comptats fins el 21/11/2019.
 • Termini de realització de les actuacions: des del dia següent a la presentació de la sol·licitud fins a un termini màxim de 24 mesos des de la data de la resolució de la concessió.
 • Pressupost mínim que es pot finançar: 100.000€
 • Projectes d’innovació en matèria de processos i organització realitzats per grans empreses només seran objecte de l’ajut si col·laboren amb PIMES (mínim 40% del total de les despeses subvencionables).

Tipus d’ajuda:

 • Préstecs de fins al 80% sobre el pressupost que es finança, d’interès 0,00% amb 10 anys d’amortització total i 3 anys de carència; amb garanties del 20% del préstec atorgat.

Termini:

Des del 18 d’octubre al 21 de novembre de 2019.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.