Programa de Cupons a la Innovació – ACCIÓ

Objecte:

Concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de Cupons a la Innovació per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Es divideixen en quatre categories:

 1. Cupons d’Innovació
 2. Cupons d’Economia Circular
 3. Cupons de Fiscalitat
 4. Cupons de Propietat Industrial

Actuacions:

1. Contractar serveis d’innovació de:

 • Conceptualització de nous productes/serveis
 • Millora del model d’innovació a l’empresa

Proveïdors acreditats: professionals validats com a assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, categoria de conceptualització de nous productes i serveis i de gestió de la innovació.

2. Contractar serveis d’economia circular de:

 • Ecodisseny de productes i serveis i/o processos

Proveïdors acreditats: agents tecnològics amb el segell TECNO, o bé professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, categoria d’Economia verda.

3. Contractar serveis de fiscalitat:

 • Assessorament expert en fiscalitat: Informe de valoració d’un projecte R+D+i
 • Obtenció de seguretat jurídica: Obtenció Certificats en màteria R+D+i

Proveïdors acreditats: professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, categoria de fiscalitat, i entitats certificadores de projectes R+D+I acreditats i vigents segons la ENAC.

4. Contractar serveis de propietat industrial:

 • Model d’utilitat
 • Estudis previs de patentabilitat
 • Redacció i presentació de la patent

Proveïdors acreditats: professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d’ACCIÓ, categoria d’agent de patents i marques.

Requisits:

 • Beneficiaris: empreses amb establiment operatiu a Catalunya, amb una plantilla entre 5 i 250 treballadors en el mes anterior al presentar la sol·licitud de l’ajut i com a mínim 5 anys de vida a data de la sol·licitud.
 • Un mateix beneficiari pot rebre com a màxim 2 cupons de categories diferents sempre i quan un d’ells sigui de Fiscalitat o de Propietat Industrial.
 • Una mateixa empresa podrà participar en un màxim de 5 serveis subvencionables.
 • S’acullen al règim de minimis.
 • Els serveis que es presentin s’hauran d’iniciar a partir de la data inici actuació (posterior a la data de la sol·licitud de l’ajut) i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos des de la data indicada.
 • Només es consideren subvencionables el cost de prestació a l’empresa del servei d’assessorament per part d’un proveïdor acreditat. Cost màxim servei: 14.000€.
 • Despeses no subvencionables: subministraments, fungibles, equips o altres despeses necessàries per a la prestació del servei.

Tipus d’ajuda:

Subvencions

Intensitat màxima ajut

1) y 2): 80% del cost del servei – màxim de 5.000€.

3): 80% del cost del servei – màxim segons tipologia del servei: 500€ (assessorament expert en R+D+i) o 3.000€ (obtenció certificat R+D+i).

4): 80% del cost del servei – màxim de 1.000€ (model utilitat i estudi previ patentabilitat) i de 5.000€ (redacció i presentació patent).

Termini:

Fins el 4 de desembre de 2019 a les 14:00h.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.