Línies d’ajut a Projectes de Recerca i desenvolupament – CDTI

Objecte:

Projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d’un procés productiu, producte o servei, que poden comprendre tant activitats d’investigació industrial com de desenvolupament experimental.

Requisits:

Duració: 12 a 36 mesos

Efecte incentivador de l’ajuda

Tipus d’ajuda:

Ajut parcialment reemborsable amb cobertura financera del 75% del pressupost aprovat, pot arribar fins al 85% amb caràcter excepcional.

Projectes individuals:

Pressupost > 175.000

Projectes en cooperació:

Formalització d’un acord de col·laboració entre mínim 2 empreses autònomes i un màxim de socis de sis

Pressupost > 500.000 €

Pressupost per soci > 175.000 €

Participació per soci < 65 %

Pagament anticipat 25%, límit de fins a 200.000 €, sense exigència de garanties, o empresa podrà sol·licitar un avançament d’un 50% o 75% de l’ajuda concedida, sempre que aporti avals per garantizar l’excés del 25% o 50% sobre el pagament anticipat sense garanties addicionals.

Tram reemborsable: Interès = Euribor; 10 anys amortització i 2 anys des de la finalització del projecte.

Tram no reemborsable (TRN):

Segons el projecte

Característiques del projecte de I + D PIME Gran empresa
Cooperació Tecnològica Internacional (programes multilaterals, bilaterals, certificació unilateral, projectes ERANETs, PIICE, JTI IMI, JTI BBI y Grans Instal·lacions Científiques Internacionals) Fins al 30% Fins al 30%
Cofinançament amb FEDER Fins al 33% Fins al 33%
Projectes de I + D amb participació efectiva, mitjançant subcontractació, d’entitats d’investigació (almenys el 10% del pressupost elegible) Fins al 30% Fins al 20%
Projectes de I + D no inclosos en les categories anteriors Fins al 30% Fins al 20%

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.