Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica – Institut Català d’Energia (ICAEN)

Objecte:

Actuacions d’estalvi i millora d’eficiència energètica:

Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials.

Requisits:

Inversions elegibles: Adquisició de béns i serveis.

Inversions no elegibles: Noves instal·lacions, augments de capacitat o cogeneració.

Despeses elegibles: Legalitzacions de les instal·lacions i obtenció de llicències, costos estudis preparatoris per la sol·licitud, informe auditor per completar el compte justificatiu.

Despeses no elegibles: Auditoria energètica prèvia, despesa en personal, funcionament, despeses generals, cost obra civil que superi el 20% inversió elegible, increments producció o ampliacions, IVA.

Caràcter incentivador: Inversions posteriors a la sol·licitud.

Termini d’execució: 24 mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut.

Tipus d’ajut: 

Subvenció a fons perdut.

  • 30% Grans Empreses
  • 40% Mitjanes Empreses
  • 50% Petites Empreses

Termini:

Previsió de publicació de la convocatòria: del 3/12/2019 a 31/12/2020 o esgotament de fons. 

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.