Desenvolupament de Tecnologies Habilitadores Digitals (THD) i Continguts Digitals

Objecte:

Dirigit a empreses que realitzin projectes de desenvolupament de la oferta tecnològica basat en tecnologies habilitadores digitals.

Els projectes subvencionables s’hauran de desenvolupar en un nivell de maduració tecnològica TRL 7 o 8.

Tipus de projectes i prioritats temàtiques:

 1. Internet de les coses (IoT)
 2. Tecnologia 5G
 3. Tecnologies de processament massiu de dades i informació (Open/Linked/Big Data)
 4. Computació d’alt rendiment (High performance computing)
 5. Computació al núvol
 6. Processament del llenguatge natural
 7. Ciber seguretat
 8. Biometria i identitat digital
 9. BlockChain
 10. Robòtica
 11. Intel·ligència artificial (machine learning, deep learning i neural networks)
 12. Realitat virtual augmentada
 13. Efectes especials i simulació
 14. Micro/nano electrònica
 15. Impressió 3D / fabricació additiva

Requisits:

 • Beneficiaris; Empreses (excepte; entitats sector públic, entitats sense ànim de lucre, professionals autònoms i entitats constituïdes després del 31/12/15, a no ser qu eprocedeixin d’altres preexistents per canvi de denominació, fusió, absorció y escisió de societats) i Agrupacions d’Interès Econòmic (AEI) – excepte pertinents al sector públic. 
 • Efecte incentivador
 • Projectes d’execució plurianual, sempre que part del projecte es realitzi al 2020.
 • Ajudes per a projectes l’execució dels quals s’extengui fins el 31 de desembre del 2022 inclòs.
 • Els projectes s’hauran de realitzar en modalitat individual.
 • Pressupost mínim superior a 150.000 € i pressupost màxim inferior a 3.000.000 €.
 •  En cas de subcontractacions, l’import no podrà superar el 40% de l’import del projecte subvencionable. Quan l’import de l’ajuda sigui superior a 60.000,00 € i la subcontractació excedeixi del 20% de l’import de dit ajut, s’haurà de realitzar un contracte de col·laboració.
 • El pagament de l’ajut es realitzarà per avançat, no obstant estarà subjecte a aportació de garanties en funció del rating financer de l’empresa.

Tipus d’ajut:

Subvenció

Intensitat màxima ajuda:

Empresa Petita Mitjana Gran
Ajuda màxima 45% 35% 25%

Termini:

Pendent de publicació i de condicions finals

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.