Misiones Ciencia e Innovación – CDTI

Objecte:

Finançament grans iniciatives estratègiques de R+D realitzades per una agrupació d’empreses, amb la participació d’organismes de recerca, centres tecnològics i universitats, que tinguin com a objectiu contribuir al desenvolupament de les cinc missions:

 • Energia segura, eficient i neta pel segle XXI.
 • Mobilitat sostenible i intel·ligent.
 • Impulsar un gran sector agroalimentari sostenible i saludable.
 • Impulsar la indústria espanyola en la revolució industrial de segle XXI.
 • Donar resposta sostenible a les malalties i necessitats derivades de l’envelliment.

Requisits:

 • Efecte incentivador de l’ajut.
 • Les agrupacions hauran d’estar constituïdes per empreses a on el coordinador serà l’interlocutor davant del CDTI i serà l’únic amb accés a notificacions i comunicacions del CDTI.
 • Formalització d’un acord de consorci entre tots els integrants de l’agrupació.
 • Les activitats/pressupost dins l’agrupació hauran d’estar equilibrats, cap de les empreses autònomes, ni cap grup d’empreses vinculades o associades pot superar el 50% del pressupost elegible.
 • Projectes acollir-se a les següents categories Misiones “Grans Empreses” i “PIMES”:
  • Misiones “Grans Empreses”:
   • Pressupost mín. 5.000.000 € – màx. 10.000.000 € (Per empresa mín. 175.000 €).
   • Agrupació mínim 3 i màxim 8 (al menys dues d’elles hauran de ser autònomes).
   • Empresa representant (gran empresa) i al menys un dels socis: petita o mitjana empresa (PIME).
   • Projectes plurianuals: 3 o 4 anys (Inici 2020 i finalització 31/12/2022 o 31/12/2023).
   • Darrera anualitat del projecte haurà de representar 20% pressupost elegible.
   • 85% activitats investigació industrial en el pressupost.
   • 20 % subcontractació OPIs, centres tecnològics i universitats.
  • Misiones CDTI PIMES:
   • Pressupost mín. 1.500.000 € – màx. 3.000.000 € (Per empresa mín. 175.000 €).
   • Projectes plurianuals: 2 o 3 anys (Inici en 2020 i finalització 31/12/2021 o 31/12/2022).
   • Agrupació: mínim 3 empreses i màxim 6, al menys dues d’elles han de ser autònomes.
   • Empresa representant: mitjana i la resta de representants hauran de ser pimes.
   • Darrera anualitat del projecte haurà de representar 20% pressupost elegible.
   • 60% activitats investigació industrial en el pressupost.
   • 15 % subcontractació OPIs, centres tecnològics i universitats.

 

Tipus d’ajut:

Subvenció

Intensitat màxima ajuda:

Tipus projecte / Empresa Petita Empresa Mitjana Empresa Gran   Empresa
Investigació Industrial 70% 60% 50%

a) Col·laboració amb empreses o entre una empresa i un organisme d’investigació, o                    b) Ampliació difusió de resultats

80% 75% 65%
Desenvolupament Experimental 45% 35% 25%

a) Col·laboració amb empreses o entre una empresa i un organisme d’investigació, o                   b) Ampliació difusió de resultats

60% 50% 60%

Pagament:

 • Pagament per anualitats, en una combinació de pagament fraccionat, de forma anticipada, a compte, i pagament amb posterioritat a la realització de l’activitat.
 • Sol·licitud del pagament anticipat del 60% posteriorment a la Resolució de concessió.
 • Sol·licitud pagament anticipat de les següents anualitats un cop justificada l’anualitat anterior, excepte l’última anualitat.
 • Els beneficiaris no hauran de constituir garanties.
 • Pagament serà al representant de l’agrupació que haurà de transferir a la resta de participants en el termini màxim d’1 mes.

Termini:

Fins al 15 d’abril de 2020, a les 12:00h.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.