Programa CDTI – CIEN (Consorcio de Investigación Empresarial Nacional)

Objecte:

Realització d’activitats d’investigació industrial i de desenvolupament experimental en les que s’adquireixin coneixements i tècniques necessàries per a la creació de nous productes, processos de serveis, contribucions a millorar considerablement els productes, processos o serveis existents, sempre que incorporem desenvolupaments específics rellevants.

Requisits:

 • Inici projecte: Posterior a la data d’aprovació.
 • Duració del projecto: 3 – 4 anys.
 • Consorci: De 3 a 8 empreses liderades per una mitjana o gran empresa.
  • 2 d’elles han de ser autònomes.
  • i al menys una PIME.
 • Pressupost projecte:
  • De 5.000.000 € a 20.000.000 € per PROJECTE.
  • Pressupost mínim por soci: 175.000 €.
  • 15% del pressupost total serà per a la subcontractació d’organismes de recerca (almenys un serà de titularitat pública).
 • Garanties: Les convenients segons el criteri del CDTI

Tipus d’ajut:

Préstec parcialment reemborsable.

Intensitat máxima ajut:

Préstec fins al 85% del pressupost aprovat:

 • Tram reemborsable: i = Euribor a un any amb amortització de 7 a 10 anys i una carència de 2 i 3 anys.
 • Tram no reemborsable del 33% sobre el 75% del pressupost aprovat.

Bestreta del 33% de l’ajuda límit de 250.000,00€.

Termini:

Convocatòria oberta tot l’any.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.