Mesures urgents per la innovació en empreses

El Ministeri de Ciència i Innovació, a través de CDTI, llança de manera urgent mesures extraordinàries per donar suport al manteniment d’activitats d’alt valor afegit i a la creació de capacitats per a la reactivació de l’economia en l’àmbit de la innovació empresarial. Aquestes mesures es poden posar en marxa de manera immediata a l’ésser aplicades sobre instruments CDTI ja en funcionament.

En concret, es materialitzen en:

  • L’exempció de garanties per a sol·licitar ajudes per a projectes d’R+D+i. El CDTI aplicarà una reducció de les garanties sol·licitades a tots els projectes de R+D+i desenvolupats per PIMES i Midcaps que siguin aprovats a partir de el 14 de març de 2020, sempre que l’adequació empresa/projecte compleixi amb la mínima solvència econòmica exigida pel CDTI. Aquesta extensió és aplicable a tots els ajuts parcialment reemborsables de CDTI: projectes d’R+D (inclosos CENT i Projectes de Cooperació Tecnològica), Projectes d’R+D Transferència Cervera i Línies d’Innovació LIC i LIC-A.
  • En una acceleració dels processos de gestió i aprovació de projectes (Fast-track).
  • En l’ampliació de l’instrument LIC-A a tot el territori nacional d’acord amb el mapa d’ajudes regionals a partir del mes d’abril i amb una flexibilització de el període de justificació. En algunes regions només és aplicable a PIMES (veure detall convocatòria).
  • La flexibilització de terminis de justificació per a ajudes parcialment reemborsables.

Per més informació contacta amb nosaltres o visita el següent enllaç.