Línia Directa d’Expansió (LIC-A)

Objecte:

Potenciar la innovació en determinades regions espanyoles, millorant les capacitats d’empreses que proposin plans d’inversió que facilitin el seu creixement. Concretament, ajudes a la inversió i a la inversió inicial en favor d’una nova activitat econòmica, per potenciar el creixement d’empreses innovadores.

Característiques:

Aquesta línia de convocatòria oberta, s’estén a tot el mapa d’ajudes regionals des del mes d’abril de 2020 (veure detall en el següent enllaç).

Les regions assistides a la que es dirigeixen aquests préstecs: són Andalusia, Aragó (s’exclou Saragossa capital), Astúries, Balears (parcialment), Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Catalunya* (parcialment), Ceuta, Comunitat de Madrid (parcialment), Comunitat Valenciana (s’exclou la ciutat de València), Extremadura, Galícia, Regió de Múrcia, Melilla, Navarra (parcialment), la Rioja (parcialment) i País Basc (parcialment). Totes aquestes regions estan incloses en el mapa espanyol d’ajudes regionals 2014-2020, aprovat mitjançant Decisions de la Comissió Europea de 21 de maig de 2014 i 7 de novembre del 2016.

*A Catalunya només poden optar al LIC-A les PIMES ubicades en determinades zones, al ser Catalunya una regió amb aplicació parcial.

Finançament d’actius materials: instal·lacions, maquinària i equips; i actius immaterials: patents, llicències, coneixements tècnics o altres drets de propietat intel·lectual o industrial.

Grans empreses, els costos dels actius immaterials únicament seran finançables fins a un límit de el 50% del total dels costos d’inversió elegibles.

Ajuda amb efecte incentivador.

Finançament 75% del pressupost finançable.

Pressupost mínim finançable: 175.000 € – màxim 30.000.000 €. 

Durada dels projectes: mínim 6 mesos – màxim 18 mesos.

La inversió s’ha de mantenir durant 5 anys, en el cas de PIMES seria de 3 anys.

Tipus d’ajuda:

  • Fons CDTI 
    • Tipus d’interès fixe Euribor a 1 any +0,5% i període d’amortització de 7 anys

* Amortitzacions semestrals, incloent un any de carència a la finalització del projecte.

Tram no reemborsable: Del 5% i fins al 10% si va cofinançat amb fons FEDER.

Avançament de fins al 50% sense garanties financeres addicionals en la formalització del contracte CDTI i podrà ser incrementat fins al 75%, sempre que aporti avals d’entitats financeres. Primer desemborsament màxim 8 M€.

TERMINI 31 de desembre del 2020

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.