Ajudes programa NEOTEC-CDTI

Objecte:

Ajudes per a la posada en marxa de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús dels coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i que l’estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia.

Tipologia d’ajuda:

Subvenció (Fins al 70% del pressupost amb un import màxim de 250.000€)

Beneficiaris:

Petita Empresa.

No han d’estar cotitzades

Empresa amb màxim de 3 anys d’antiguitat ha data de presentació.

No han d’haver distribuït beneficis.

No han d’haver sorgit d’una operació societària.

Capital social mínim o capital social més prima d’emissió o assumpció de 20.000 €

Comptes dipositats al Registre Mercantil.

No ser beneficiàries a anteriors ajudes del Programa NEOTEC.

Requisits:

Pressupost mínim finançable de 175.000 €.

Costos de R + D de l’empresa> 10% dels costos d’explotació o demostrar que es desenvoluparà un producte / servei substancialment millorat en comparació amb l’estat de la tècnica en el sector i que comporta un risc implícit.

Projectes anuals o plurianuals

Termini de presentació de sol·licituds: Del 15 d’abril al 15 de juny de 2020

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.