Convocatòries Setembre 2020

R+D


CDTI PID // Ajuts per a projectes de R+D desenvolupats per empreses destinades a la creació i millora significativa de processos productius, productes o serveis.

 • Préstec parcialment reemborsable a EURIBOR a 1 any
 • Tram no reemborsable entre el 20% i el 33% de l’ajut
 • Ajut de fins el 85% del pressupost aprovat.
 • Devolució: 7 o 10 anys incloent una carència entre 2 i 3 anys
 • Avançament del 35% de l’ajuda amb límit de 250.000 euros, sense exigència de garanties addicionals.
 • Pressupost mínim de 175.000€

TERMINI Oberta tot l’any


NUCLIS R+D // Ajuts que incentiven la realització d’activitats de R+D, en projectes d’Economia circular, específicament en l’àmbit dels residus. 

 • Subvenció a fons perdut
 • Projectes relacionats amb la generació i gestió dels residus que comporten el desenvolupament de nous processos o la millora tecnològica dels ja existents
 • Pressupost mínim 150.000€
 • Duració màxima 3 anys

TERMINI Fins el 30/09/2020 

 

INNOVACIÓ


THD // Ajuts per a projectes d’investigació i desenvolupament de productes i serveis en l’àmbit de les tecnologies habilitadores digitals

 • Subvenció a fons perdut del 25% al 45%
 • Tipus de projectes i prioritats temàtiques:
  • Internet de les coses (IoT)
  • Tecnologia 5G
  • Tecnologies de processament massiu de dades i  informació (Open/Linked/BigData)
  • Computació d’alt rendiment (High Performance computing)
  • Computació al núvol 
  • Processament del llenguatge natural 
  • Ciber seguretat
  • Biometria i identitat digital
  • BlockChain
  • Robòtica
  • Intel·ligència artificial (Machine learning, Deep learning i neural networks)
  • Realitat virtual i augmentada
  • Efectes especials i simulació
  • Micro/nanoelectrònica
  • Impressió 3D/fabricació aditiva
 • Termini d’execució, de 12 mesos posterior a la data de publicació de la resolució de concessió
 • Pressupost mínim superior a 150.000€

TERMINI Fins el 30/09/2020

 

NOVA INVERSIÓ


ALT IMPACTE // Programa d’ajuts per a inversions empresarials

 • Subvenció a fons perdut del 20% del pressupost aprovat amb un màxim de 200.000 euros
 • Pressupost mínim 2,5 M, per inversió empresarial en actius materials i immaterials
 • Creació mínima de 15 nos llocs de treball per a projectes de creació de treball
 • Per projectes estratègics, inversió mínima 5M€ i creació d’un mínim de 50 llocs de treball
 • Període de realització de projectes de creació d’ocupació, inversió empresarial: 1 de gener de 2020 al 31 de desembre de 2021
 • Concurrència competitiva

TERMINI Fins el 7/10/2020

LÍNIA DIRECTA D’EXPANSIÓ (LIC A) // Programa d’ajuts per potenciar a la innovació en determinades regions espanyoles, a través de projectes d’inversió innovadors que faciliti el seu creixement.

 • Préstec parcialment reemborsable a EURIBOR a un any + 0,5, amortització a 7 anys
 • Part no reemborsable del 5% al 10%
 • Finançament del 75% del pressupost finançable
 • Pressupost mínim 175.000€
 • A Catalunya només poden optar a aquesta ajuda PIMES ubicades en determinades zones, en ser Catalunya una regió amb aplicació parcial (Veure detall en aquest enllaç)

TERMINI Oberta

 

SUBSTITUCIÓ D’EQUIPOS PER NOVES INVERSIONS MÉS EFICIENTS


ICAEN/IDAE // Programa d’ajuts per actuacions d’eficiència energètica en PIMEs i Grans empreses del sector industrial.

 • Subvenció màxima // 30% Grans empreses, 40% Mitjana empresa i 50% Petita empresa
 • Actuacions d’estalvi i millor d’eficiència energètica:
  • Millora de la tecnologia en equips i processo industrials
  • Implantació de sistemes de gestió energètica industrials
 • Pressupost mínim de 75.000€
 • Dotació pressupostària 48M

TERMINI Fins el 31/12/2020  o esgotament dels fons

 

ENERGIES RENOVABLES


MOVES // Programa Moves II d’Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible

 • Subvencions a fons perdut. Import màxim fins al 50%
 • Dotació pressupostària 16,12M
 • Actuacions per la millora de la mobilitat sostenible

TERMINI Fins el 31/12/2020  o esgotament dels fons

 

MEDI AMBIENT


ARC AMIANT (Agència de Residus de Catalunya) // Projectes per fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant.

 • Dotació pressupostària 1M
 • 12.000 euros per actuació subvencionable

TERMINI Fins el 30/11/2020 o esgotament del fons

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.