ARC (Agència de Residus de Catalunya) Retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant

Objecte

Aquesta línia de subvencions té com objecte fomentar la retirada en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar de forma adequada els residus d’amiant.

Requisits

  • Que la manipulació, retirada i el transport de l’amiant el faci una empresa inscrita al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA)
  • Que la gestió dels residus d’amiant la faci una empresa gestora de residus inscrita al Registre General de Persones Gestores de Residus de Catalunya.
  • Que l’obra de retirada d’amiant tingui la sol·licitud del Pla de Treball autoritzat laboral (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya) que permetrà la realització de l’obra.
  • Els residus d’amiant han de provenir de la construcció i demolició

Quantia i intensitat de l’ajut

La subvenció per les despeses econòmiques derivades de la retirada i gestió dels residus d’amiant comprèn amb un percentatge del 100% de les factures presentades amb un màxim de 12.000 euros per actuació subvencionada

Termini: 30 de novembre del 2020 o esgotament dels fons

 

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.