Programa MOVES II (ICAEN)

Objecte

Ajuts econòmics del programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible.

Actuacions per a la millora de la mobilitat sostenible:

  1. Adquisició de vehicles d’energies alternatives.
  2.  Implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics.
  3. Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques.
  4.  Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball.

Requisits

  • Persones físiques que han de tenir residencia fiscal a Catalunya i l’actuació s’ha de dur a Catalunya.
  • Persones jurídiques han de tenir domicili social i fiscal a Catalunya, o bé justificar que la inversió té el seu efecte sobre el consum d’energia -o sobre la reducció de la dependència del petroli- al territori català.
  • Cas actuació 1, adquisició directa per mitjà d’operacions de finançament per lising o renting per les categories de vehicles: M1, N1, L3e, L4e, L5e, L6e i L7e, els concessionaris o punts de venda han d’estar ubicats al territori català. No serà obligatori, en el cas que el model del vehicle no disposi de concessionari o punt de venda a Catalunya, s’haurà de presentar declaració responsable pel beneficiari.

Dotació pressupostària 14.717.366,60€

 

Termini: màxim fins al 16 de setembre del 2021 o fins esgotament del fons

Contacta amb nosaltres per rebre un assesorament personalitzat i expert.