IDAE Renovables

IDAE Energia Elèctrica // Ajuts a la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica a través de fonts d’energia renovable.

Subvencions a fons perdut que l’òrgan amb possibilitat d’avançament per facilitar la finançament dels projectes. El règim de concessió serà de concurrència competitiva.

Tipus d’actuació subvencionable

 • Biogas agroindustrial o industrial (generació i aporfitament elèctric) Dotació pressupostària 150.000€
 • Fotovoltaica Autoconsum AMB Emmagatzematge ((100 kW ≤ P < 500 kW) Dotació pressupostària 250.000€
 • Fotovoltaica Autoconsum SENSE Emmagatzematge (100 kW ≤ P < 500 kW) Dotació pressupostària 1.000.000€
 • Solar Fotovoltaica o Eòlica (Comunitats Energies Renovables i altres) Dotació pressupostària 500.000€

Període d’execució Totes les instal·lacions que rebin la subvenció haurán d’estar finalitzades abans del 30 de juny del 2023

Termini Fins el 30 de novembre del 2020 a les 12.00h


IDAE Tèrmica // Ajuts a les inversions en instal·lacions de producció d’energia tèrmica  a través de fonts d’energia renovable

Subvencions a fons perdut que l’òrgan amb possiblitats d’avançament per facilitar el finançament dels projectes. El règim de concessió serà de concurrència competitiva.

Tipus d’actuació subvencionable

 • Biomassa Calderas aplicació industrial de baixa potència 500 ≤ P ≤ 3.000 kW. Dotació pressupostària 2.500.000€
 • Geotèrmia o hidrotèrmica aplicació serveis o industria 50 ≤ P kW. Dotació pressupostària 1.000.000€
 • Solar Tèrmica sense Concentració 50 -100 kW  Dotació pressupostària 300.000€
 • Solar Tèrmica SENSE Concentració ≥ 100 kW. Dotació pressupostària 1.200.000€
 • Biometà (incoloent només depuració) Dotació pressupostària 350.000€
 • Biogas + biometà (incoloent producció de biogas i la seva depuració) Dotació pressupostària 2.000.000€
 • Xarxes de calor i/o fred. Dotació pressupostària 750.000€

Període d’execució Totes les instal·lacions que rebin la subvenció haurán d’estar finalitzades abans del 30 de juny del 2023

Termini Fins el 30 de novembre del 2020 a les 12.00h