Startup Capital – ACCIÓ

Objecte:

Donar suport al creixement de startups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial. Validar la proposta de model de negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt potencial de creixement.

Requisits:

 • Empresa petita, constituïda com a mínim 1 dia abans de les bases de publicació de les DOGC (4/10/2019) i fins a 2 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
 • Mínim 50% participacions en mans d’emprenedors.
 • Tecnologia pròpia.
 • Programa que s’acull al Reglament de la UE als ajuts de mínimis.
 • Establiment operatiu: Catalunya.

Tipus d’ajuda:

 • Subvenció fins al 75% del pressupost amb un import màxim de 75.000€ i ajuts en espècie, d’assessorament de 2 tutors (5 reunions de 2h valorades en 2.000€).

Característiques de l’ajuda:

 • Pressupost mínim que es pot finançar: 60.000€
 • El 80% de l’ajuda econòmica es pagarà en la modalitat de bestreta una vegada rebuda la Resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties.
 • Actuacions subvencionables: les derivades de l’execució del pla de l’empresa – direcció i administració, desenvolupament de productes i serveis, gestió d’operacions i comercial i vendes.
 • Despeses associades: personal, contractació de serveis, inversió en material i equipament i altres despeses.
 • Termini de realització de les activitats: projectes amb inici a partir de la data de la sol·licitud i fins a 18 mesos a partir de la data de resolució de l’ajuda.

Termini:

26 de novembre del 2020

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.