Addendada per a la Línia de Préstecs en condicions preferents per a PIMES – Sublínia Covid-19

Objecte


Finançament temporal de capital circulant de PIMES per donar resposta eficaç a la crisi de la COVID-19.

Beneficiaris


MICRO, PETITES I MITJANES EMPRESES

  • Mínim 5 treballadors o facturació anual + balanç 1 M€
  • Menys 250 treballadors i facturació inferior a 50M € o balanç inferior a 43M €

Condicions Préstecs


IMPORT
Total màxim empresa: 6.500.000€
IMPORT MÀX
Curt termini 2.000.000€
Llarg termini 2.500.000€
Sublínia COVID-19 2.000.000€
IMPORT MÍNIM
Curt termini 100.000€
Llarg termini 150.000€
Sublínia COVID-19 250.000€
TERMINI AMORTITZACIÓCURT TERMINI: Mínim 2 anys Màxim 5 anys
COVID-19 Mínim 1 any Màxim 5 anys
LLARG TERMINI: Mínim 5 anys Màxim 15 anys
DESEMBORSAMENTUna sola vegada o desemborsament parcials / COVID-19 Unitat d’acte a la formalització
INTERÈS DEMORA6%
COMISSIÓ OBERTURA0,25% del nominal del préstec
AMORTITZACIÓPer períodes vençuts
Amortització anticipada parcial o total: comissió 0,25% import capital amortitzat
TIPUS INTERÈSTipus variable 12 mesos + % diferencial segons cas
Possibilitat petició tipus fix: Mínim 0,75% màxim 6%

Termini


31 de maig de 2023 o esgotament de fons disponibles / Sublínia COVID-19: fins el 31 de març de 2021 o esgotament de sublínia.

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.