Tecniospring industry -ACCIÓ

Objecte


Concessió d’ajuts de mobilitat de persones investigadores per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Tipus d’ajut


Subvencions cofinançades (50%) UE dins del programa Horitzó 2020 (Accions Marie Sklodowska-Curie)

Beneficiaris


Empreses amb establiment a Catalunya
Concessió d’ajuts de mobilitat de persones investigadores per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Projectes


Mobilitat AEstada 1 any a entitat d’acollida fora d’Espanya (Universitat, centre recerca, centre tecnològic o departament R+D d’una empresa) d’un/a investigador/a de qualsevol nacionalitat;
i una Fase de retorn d’un any de durada a l’entitat beneficiaria.
Mobilitat BEstada 2 anys investigador/a de qualsevol nacionalitat a una empresa o entitat acreditada TECNIO o un centre tecnològic establert a Catalunya.

Requisits


  • Investigadors: Títol de doctor/a amb 2 anys d’experiència en recerca i/o activitats de transferència tecnològica o bé 6 anys després obtenir el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat. No haver residit/realitzat la seva activitat principal (estudis, treball) en l’estranger (Mobilitat A) i Espanya (Mobilitat B) durant més de 12 mesos en els 3 anys anteriors tancament convocatòria.
  • La durada de la contractació investigadora vinculada al projecte serà de 24 mesos.
  • Termini contractació investigador/a: l’endemà de la resolució definitiva fins a 4 mesos després, ampliable a la meitat si la persona té nacionalitat de la UE/Espai Schengen.

Intensitat de l’ajut


Intensitat ajut 100% cost subvencionableCost salarial investigador+ Despeses recercaDespeses mobilitatDespeses difusió resultats
117.000€Màx. 15.240 €Màx. 1.920€Màx. 3.000€

Termini


Des de les 9:00h del dia 1 d’abril 2021 fins a les 14:00h del dia 15 de juny 2021

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.