Ajuts a projectes R+D+i per a la realització de proves de concepte – AEI

OBJECTE


Fomentar activitats R+D+i que aportin valor a la societat, a la economia i incrementar la competitivitat i el lideratge de la ciència i tecnologia espanyola.

TIPU D’AJUT


Subvenció, bestreta o combinació d’ambdues

BENEFICIARIS


Organismes públics d’investigació Centres tecnològics i centres de recolzament a la innovació tecnològica estatal
Universitats d’activitat R+D+iAltres centres amb activitat principal R+D+i
Entitats i institucions sanitàries

Han d’haver obtingut un ajut pel desenvolupament d’un projecte d’investigació en alguna de les convocatòries del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i Innovació 2013-2016.

CARACTERÍSTIQUES


  • Activitat desenvolupada individualment o per diversos beneficiaris
  • L’ajut podrà ser total o parcial respecte al presupost presentat
  • Límit màxim per projecte 150.000€ (individual o coordinat)
  • La duració del projecte i subprojectes serà de 2 anys

TERMINI


Del 29 d’abril de 2021 fins al 3 de maig de 2021 a les 14.00h

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.