Inversions empresarials – ALT IMPACTE – ACCIÓ

OBJECTE


Adquisició d’actius i/o creació d’ocupació a Catalunya

TIPUS D’AJUT


Subvencions a fons perdut

BENEFICIARIS


Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, excepte.

  • Empreses amb projectes de comerç al detall, immobiliàries i empreses amb activitat inclosa en el sacrifici de bestiar i conservació de la carn i elaboració càrnia.
  • En cas de projectes de creació d’ocupació, EROs o que tinguin centres de treball tancats a Catalunya en els últims dos anys des de la presentació de la sol·licitud.

LÍNIES I INTENSITAT MÀXIMA D’AJUT


Tipologia de projecteIntensitat màximaImport màxima
Línia 1: Creació d’ocupacióMín de nous llocs de treball
-Centres Serveis en l’àmbit de les TIC

-Centres de decisió d’àmbit supraregional

-Projectes Industrials
– Centres logístics
-Centres R+D+i

25

1515
15
8
30%200.000€
Línia 2: Actius fixesMín inversió presentada
-Incorporació de nova activitat productiva o ampliació de la capacitat productiva

-Adquisició d’unitats productives en concurs de creditors

-Centres R+D+I
2.000.000€200.000€


500.000€
8%
20%


10%
200.000€
Projectes estratègics5M€ + 30 nous llocs de treball10%500.000€

ALTRES REQUISITS


  • Període de realització de projectes estratègics: 3 anys a partir de la data de sol·licitud.
  • Perióde de realització de projectes de creació d’ocupació, inversió empresarial o ampliació de centres R+D entre 1 de gener de 2021 al 31 de desembre 2022.
  • Mantenir la inversió/ocupació durant un període mínim de 3 any; per porjectes estratègics mínim 5 anys.
  • Subcontractacions que es puguin realitzar tindran una limitació del 80% del cost total elegible.
  • Projectes d’ocupació: subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat.
  • Projectes d’inversió: subvencionables actius materials i immaterials (exclouen actius immobiliaris, obra civil)

TERMINI


Del 29 d’abril de 2021 al 22 de juliol de 2021 fins 14.00h

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.