Ajuts a Consumidors Electrointensius – MINCOTUR

OBJECTE


Compensar part dels costos imputables en els càrrecs de la retribució específica a energies renovables i cogeneració d’alta eficiència, que podran ser compensats fins a un 85%.

BENEFICIARIS


Empreses privades titulars d’un punt de subministrament o instal·lació sempre que:

  • Estigui vàlidament constituïda en el moment de presentar la sol·licitud
  • Estigui en possessió del certificat de consumidor electrointensiu
  • En cada instal·lació o punt de subministrament, realitzar alguna de les activitats previstes en la Llei.
  • Acreditar haver suportat els càrrecs en els preus del subministrament d’electricitat de l’any anterior.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

OBLIGACIONS


  • Tenir un consum predictible (aportació d’una previsió mensual)
  • Disposar d’un sistema de gestió de l’energia auditat i certificat o la que substitueixi en el futur
  • Informar sobre projectes R+D+i relacionats amb la millora de l’eficiència energètica
  • Manteniment de l’activitat productiva mínim 3 anys.

INTENSITAT DE L’AJUT


Ajut màxim per beneficiari 85% dels costos

Pressupost 91 M€

TERMINI


Del 9 de juny de 2021 al 20 de juliol de 2021

Contacta amb nosaltes per rebre un assessorament personalitzat i expert.