Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica – Institut Català d’Energia (ICAEN)

OBJECTE


Actuacions d’estalvi i millora d’eficiència energètica:

  • Mesura 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.
  • Mesura 2: Implantació de sistemes de gestió energètica industrials.

TIPUS D’AJUT


Subvenció a fons perdut

BENEFICIARIS


PIMES o Grans Empreses del sector industrial amb CNAE 2009 i empreses de serveis energètics

CARACTERÍSTIQUES


Subvenció màximaInversió mínima
30% Grans Empreses
40% Mitjanes Empreses
50% Petites Empreses
8 M€
Costos elegiblesInversió mínima
Legalitzacions d’instal·lacions i obtenció de llicències
Costos estudis preparatoris per a la sol·licitud
Informe auditor per completar el compte justificatiu
Mesura 1: 75.000€
Mesura 2: 30.000
Costos NO elegiblesCaràcter incentivador
Auditoria Energètica prèvia
Personal
Funcionament
Despeses Generals
Cost obra civil que superi el 20% inversió elegible
IVA
Inversions posteriors a la sol·licitud

Termini d’execució
24 mesos des de la notificació de la concessió de l’ajut

TERMINI


Del 5 de juny de 2020 al 30 de juny de 2021

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.