Ajuts a projectes d’R+D entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO – INNOTEC (ACCIÓ)

OBJECTE


Projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental conjunts entre almenys una empresa i almenys un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO, que siguin autònoms i no estiguin vinculats entre ells

BENEFICIARIS


  • Empreses amb establiment operatiu a Catalunya:
    • Amb un mínim de 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut
    • No es consideren beneficiàries els empresaris individuals ni UTEs
  • Desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (vigents i acreditats)

TIPUS D’AJUT


Subvenció des d’un 25% fins a un 70% del cost de projectes d’R+D, entre 50.000 € – 200.000 €

DESPESES SUBVENCIONABLES


PERSONAL
–  Investigadors, tècnics i personal auxiliar
–  Personal involucrat en el projecte
COL·LABORACIONS EXTERNES
–  Contractació de Recerca i Desenvolupament (només per part de l’empresa)
–  Despeses de consultoria i assessorament

QUANTÍA DE L’AJUT


TipologiaPetita empresaMitjana empresaGran empresa
Activitats de recerca industrial70%60%50%
Activitats de desenvolupament experimental45%35%25%
Activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental de caràcter no econòmic dutes a terme pels desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO100%100%100%

TERMINI


Des de les 9.00h del 22 de juny de 2021 fins a les 14.00h del 30 de juliol de 2021

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.