Ajut Misiones Ciència i Innovació (CDTI)

OBJECTE


Ajuts per donar suport als principals reptes multi tecnològics i per donar resposta a la problemàtica de la societat i la indústria espanyola.

BENEFICIARIS


Grups empresarials:Grans empreses: Entre 3 i 8 empreses; al menys dues auntònomes, agrupació liderada per una gran empresa i comptar amb una PIME.PIMES: Entre 3 i 6 empreses, al menys una d’elles autònoma. Totes han de ser PIME liderades per una Mitjana empresa

TIPUS D’AJUT


Subvenció

MISSIONS


  1. Impulsar l’agricultura espanyola del segle XXI: sostenible, intel·ligent, eficient en el consum de recursos hídrics i inputs agrícoles i adaptada al canvi climàtic.
  2. Impulsar una energia segura, eficient i neta per al segle XXI.
  3. Impulsar la indústria espanyola en la revolució industrial del segle XXI.
  4. Impuls a l’economia circular mitjançant noves tecnologies de reciclatge i valorització de residus de compostos polimèrics a Espanya.
  5. Impuls a la seguretat de la informació, la privacitat i la ciberseguretat de l’economia i la societat espanyola del segle XXI.
  6. Impulsar un transport intermodal sostenible i intel·ligent.
  7. Impulsar el desenvolupament del turisme explotant les possibilitats de la tecnologia.
  8. Impulsar l’avanç i la captació tecnològica de la indústria biofarmacèutica espanyola per a fomentar actuacions de R+D en l’àmbit de les teràpies avançades, les vacunes i teràpies dirigides.
  9. Impuls de la computació d’alt rendiment.

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES


Gran EmpresaPIMES
Pressupost elegibleMín. 5M€ – Máx 10 M€Mín 1,5M€ – Màx 3M €
Pressupost mínim elegible per empresa175.000€175.000€
DuradaEntre 3 – 4 anys, amb inici al 2021Entre 2 -3 anys, amb inici al 2021
Última anualitatMín, en el 20% del pressupost elegibleMín, el 20% del pressupost elegible
Investigació industrialMín, en el 60% del pressupost elegibleMín, en el 35% del pressupost elegible
Subcontractació amb Centres Generadors de Coneixement20% del pressupost elegible15% del pressupost elegible

CARACTERÍSTIQUES


Pressupost: 141.250.000€Intensitat de l’ajut: 65% per Gran Empresa; 75% per Mitjana empresa i 80% per Petita empresa

TERMINI


Del 26 de juliol al 6 de setembre de 2021 a les 12h

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.