Ajuts a la Rehabilitació energètica d’edificis – Programa PREE 5000 – ICAEN

OBJECTE


Suport a la rehabilitació energètica en edificis residencials i no residencials a municipis fins a 5.000 habitants mitjançant millores de l’eficiència energètica i la incorporació d’energies renovables enquadrant-se el mateix, a més dins de l’Estratègia Nacional de Repte Demogràfic.

BENEFICIARIS


 • Persones físiques i jurídiques (públiques o privades) propietàries d’edificis de qualsevol ús.
 • Comunitats de propietaris o agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús d’habitatge.
 • Propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis
 • Empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis (acreditació mitjançant contracte a llarg termini)
 • Empreses de serveis energètics o proveïdors de serveis energètics
 • Entitats locals
 • Comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia

TIPUS D’AJUT


Subvenció

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES


Millora de l’envolupant tèrmica

Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques

 • Substitució energia convencional per energia solar tèrmica
 • Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica
 • Substitució d’energia convencional per biomassa en les instal·lacions tèrmiques
 • Millora de l’eficiència energètica dels subsistemes de generació no inclosos anteriorment, com la bomba de calor
 • Millora de l’eficiència energètica de subsistemes de distribució, regulació, control i emissió de les instal·lacions tèrmiques.

Millora de les instal·lacions d’il·luminació

 • Actuacions en edificis complets en els seguents usos:
 • Edificis d’habitatge unifamiliar
 • Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge
 • Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc)

TERMINI


Pendent de convocatòria

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert