Ajuts a projectes de R+D en Intel·ligència Artificial i altres Tecnologies digitals – Red.es

OBJECTE


Finançar projectes dirigits al desenvolupament d’àmbits estratègics de la R+D empresarial i l’emprenedoria en l’àmbit tecnològic.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

BENEFICIARIS


 • Empreses privades amb una antiguitat mínima de 3 anys
 • Agrupacións d’Interès Econòmic (A.I.E), excepte les pertinents al sector públic, els professionals autònoms i les entitats sense ànim de lucre que exerceixin la seva activitat.

Hauran de comptar amb la suficient capacitat de finançament per complir amb les obligacions cotretes tenint en consideració l’import de l’ajut sol·licitat. És desitjable que comptin amb la gestió eficient dels recursos i que disposi de mesures socials, de gènere o mediambientals.

PROJECTES SUBVENCIONABLES


 • Intel·ligència artificial: machine learning; deep learning; neutral networks.
 • Internet de les Coses (IoT)
 • Tecnologies de processament massiu de dades i informació (Open/Linked/Big Data)
 • Computació d’alt rendiment (high performance computing)
 • Computació al núvol
 • Processament de llenguatge natural
 • Ciberseguretat; biometria i identitat digital
 • Blockchain (Cadena de blocs)
 • Robótica
 • Realitat virtual i augmentada, efectes especials i simulació
 • Impressió 3D i fabricació aditiva

CARACTERÍSTIQUES


 • Es financiarà un màxim de 3 projectes per entitat sol·licitant
 • Efecte incentivador. Les actuacions o projectes començaran desprès de presentar la sol·licitud d’ajut
 • Pressupost. Possibilitat de subcontractació de part de l’execució (màxim 40% de l’import del pressupost)
 • Per als beneficiaris que ho sol·licitin, Red.es realitzarà un pagament anticipat de fins al 100% del total de l’ajut concedit. Requeriran la constitució de garanties pel 100% de l’import del pagament.
 • Termini d’execució dels projectes; des de la data de presentació de la sol·licitud i concluirà 20 mesos després de la data de publicació de la resolució de concessió.

QUANTÍA


Intensitats d’ajut màxim dels costos subvencionables
Tipo de projecteImport mínim del pressupostPetita empresaMitjana empresaResta d’empreses
Investigació industrial500.000€70%60%50%
Investigació industrial amb una àmplia difusió de resultats80%75%65%
Desenvolupament experimental300.000€45%35%25%
Desenvolupament experimental amb una àmplia difusió de resultats60%50%40%

TERMINI


Fins el 9 d’octubre de 2021

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.