Programa Digital Toolkit – Entitat Pública Empresarial Red.es

OBEJCTE


Ajuts per adoptar les eines necessàries per assolir la digitalització de l’empresa.

BENEFICIARIS


PIMEs i autònoms

TIPUS D’AJUT


Subvencions per a la implantació de determinats paquets bàsics de digitalització (Paquets DTK)

 • Màrqueting Digital: Presència digital, desenvolupament de webs i apps, solucions de gestió i anàlisi de clients, etc.
 • Comerç electrònic: Capacitats de comerç electrònic, terminal de punt de venda, etc.
 • Administració d’empresa digital: sistemes de planificació de recursos empresarials (ERP), aplicacions per a la digitalització i automatització de processos de negocis, integració amb l’administració electrònica i signatura digital, lloc de treball digital, solucions de mobilitat, fitxatge digital i teletreball, ciberseguretat, etc.

CARACTERÍSTIQUES


 • Cada Paquet DTK serà modular segons la seva complexitat: bàsic, mitjà, avançat.
 • Implantació dels paquets mitjançant solucions de digitalització disponibles al mercat i serà per part dels Agents de Digitalització, garantint la creació d’ocupació de qualitat.
 • Tots els paquets DTK hauran d’incloure la formació específica per a la implantació efectiva de les solucions.
 • Establiment d’esquemes de col·laboració público-privada per l’execució efctiva del Programa DTK.
 • Pressupost: 3.000M €

REQUISITS


 • Auto examen de nivell de maduresa digital, per tal d’identificar els paquets més adequats.
 • No superar l’import màxim d’ajuts de minimis
 • Es podrà demanar si es superen determinats llindars de viabilitat empresarial
 • A cada Paquet DTK li correspondrà un import de subvenció fic (modulable segons criteris de volum d’empresa, sector o complexitat del paquet)

TERMINI


Pendent de convocatòria

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert.