PLAN MOVES III – Infraestructua Catalunya – ICAEN

OBJECTE


Programa de suport al desplagament de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

BENEFICIARIS


Autònoms, persones físiques majors d’edat, comunitats de propietaris, entitats locals i el sector públic institucional.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES


  • Les diferents tipologies d’estacions i punts de recàrrega amb la modalitat d’adquisició directe. Les instal·lacions poden ser des de vinculades (<7kW) a ultraràpides (>100kW).
  • En el cas dels aparcaments de comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, també serà subvencionable la dotació de telecomunicacions 3G, 4G o similar per a càrrega intel·ligent.
  • La adquisició de vehicles elèctrics i la instal·lació de qualsevol tipus d’infraestructura de recàrrega per persones físiquea sense activitat professional, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques que hagin estat formalitzades a partir del 10/4/2021.

REQUISITS


  • Tots els punts de recàrrega han de ser com a mínim mode 3
  • La infraestructura haurà de garantir el compliment de tots els requisits tècnics, sistemes de seguretat i protocols.
  • Empreses: Data de factures i pagaments posteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques: Data de factures i pagaments posteriors al 10/4/2021.

TIPUS D’AJUT


Subvenció % en funció del beneficiari:

Persones físiques, autònoms, comunitats de propietaris i administracions públiques: 70%. Per municipis <5.000 habitants: 80% Empreses: 30% – 60% segons petita, mitjana o gran empresa, la potència infraestructura i nombre d’habitants instal·lació infraestructura.

QUANTIA


  • Import màxim per beneficiari: 2,5M€
  • Import màxim per expedient: 800.000€
  • Import màxim per expedient i convocatòria en cas de recàrrega vinculada per particulars: 5.000€

TERMINI


Del 31 de desembre de 2023 o fins a esgotament dels fons