Ajuts al Desenvolupament Rural – LEADER (GAL-DACC)

OBJECTE


Ajuts per inversions que fomentin la diversificació de les economies rurals, establir polítiques específiques pels joves del món rural que fomentin en el desenvolupament econòmic i social; promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i estimular la innovació i difusió del coneixemnet del sector agroalimentari.

TIPUS D’AJUT


Subvenció a fons perdut

BENEFICIARIS


A) Microempreses, PIMES, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics (en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en la transformació o comercialització de productes agroalimentaris.

B) Empreses no agroalimentàries

C) Entitats públiques que realitzin inversions no productives en la recuperació del patrimoni, infraestructures per la mitigació del canvi climàtic i que generin una activitat econòmic i ocupació.

QUANTÍA


Import màxim 100.000€ per beneficiari, projecte i convocatòria

Intensitat:

 • Beneficiaris a) i b) màxim 40% de les despeses elegibles
 • Beneficiaris c) máxim 80% de les despeses elegibles

TERMINIS


Convocatòria: Pendent de publicació de la convocatòria

Execució: màxima el 30 de juny de l’any següent a la resolució de concessió de l’ajut.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES


 • Inversions que generin activitat econòmica, ocupació, innovació i transfarència de coneixements agroalimentaris.
 • Accions per la mitigació i adaptació al canvi climàtic
 • Polítiques per l’establiment del jovent al món rural i per al seu desenvolupament econòmic.

CARACTERÍSTIQUES


 • Mínim inversions elegibles:
  • 12.000€ per a sol·licitants privats
  • 40.000€ per sol·licitants públics
 • Per empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris: inversions <250.000€
 • Projectes viables econòmicament i tècnicament
 • Incompatitibilitat: Subvencions amb la mateixa finalitat de Fons Europeus i/o operacions PDR de Catalunya.
 • L’actuació no pot haver començat abans de l’acta de no inici.
 • Mantenir i gestionar l’activitat subvencionada durant un període mínim de cinc anys.
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es gal.jpeg

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert