Instal·lació d’AUTOCONSUM, amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge – SECTOR SERVEIS (IDAE-ICAEN-IVACE)

OBJECTE


Desplagament i integració de les energies renovables, així com el seu emmagatzematge, en el sector serveis, fomentant la creació d’ocupació, millorar la competitivitat de les empreses i economies domèstiques en reduir els seus costos energètics.

BENEFICIARIS


Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, que realitzin una activitat econòmica, compresa dins de:

 • Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes
 • Transport i emmagatzematge
 • Hostaleria
 • Informació i comunicacions
 • Activitats financeres i de segurs
 • Activitats immobilàries
 • Activitats professional, científiques i tècniques
 • Activitats administratives i serveis auxiliars
 • Administració pública i defensa; seguretat social obligatòria
 • Educació
 • Activitats sanitàries i de serveis socials
 • Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
 • Activitats associatives, reparació d’ordinadors, efectes personals i articles d’´ús domèstic
 • Altres serveis personals

TIPUS D’AJUT


Subvenció a fons perdut

CARACTERÍSTIQUES


 • Actuació subvencionable: Inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables, destinades a autoconsum en establiments o instal·lacions del sector serveis, així com l’emmagatzematge associat a aquestes actuacions. Inversió en sistemes d’emmagatzematge d’autoconsum, amb fonts renovables, ja existents.
 • Ajut màxima per empresa i projecte: 15 milions d’euros
 • Requisits: Incompatitibilitat amb qualsevol altra ajuda i subvenció per a la mateixa finalitat; una ajut per destinatari i ubicació o consum; Bateries emplomo-àcid no són elegibles; >100kW necessari aportar pla estratègic, amb l’origen i lloc de fabricació, components i impacte ambiental, efecte tractor econòmic.
 • Costos elegibles: Inversió en equips i materials; Obres i/o instal·lacions; Equipaments electrodomètics, hidràulics o de control; Sistema elèctric general d’Alta i Baixa Tensió; Sistemes de gestió, control i monitoratge; Desmantellament d’instal·lacions existents; costos derivats dels projectes o memòries tècniques; costos de gestió de la sol·licitud i justificació; Altres partides degudament justificades.

TERMINI


31 de desembre de 2023

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert