Programa d’Ajuts a Inversions en Sistemas de Gestió de de Fems a la Ramaderia- DACC

OBJECTE


Inversions per a la millora de l’emmagatzematge exterior de dejeccions ramaderes, així com la millora de la gestió i aprofitament dels fems.

BENEFICIARIS


A) Titulars d’explotacions ramaderes amb consideració de PIMES

B) Inversions col·lectives, agrupacions de persones físicques o jurídiques, i qualsevol organització o associació de productors reconeguda, que integrin, un mínim de cinc titulars d’explotació amb consideració de PIMES. Canàries i Balears un mínim de tres titulars.

C) Consorcis o altres formes de col·laboració público-privada, amb consideració de PIMES.

D) Centres gestors de fems amb consideració de PIMES

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTIA


ActuacióConcepteBeneficiariImport
Millora de l’eficiència mediambiental de les instal·lacions d’emmagatzematge exterior de les dejeccions ramaderes.
Millora de la gestió i aprofitament dels fems
Cobriment basses sense aprofitament energètic

Cobriment basses amb aprofitament energètic en la pròpia granja
a)
c) i d) o inversions col·lectives

a)
c) i d) o inversions col·lectives
a)
c) i d) o inversions col·lectives


100.000€
300.000€300.000€
900.000€


300.000€
900.000€

TERMINIS


Convocatòria: Des de la publicació de la convocatòria per les CCAA i fins el 30 de juny de 2023

Execució: Del 4 de novembre de 2021 fins el 31 de desembre de 2023

CARACTERÍSTIQUES


  • Inversió mínima de les actuacions subvencionables de 10.000€ per projecte
  • Intensitat màxima dels ajuts: 50% del cost elegible, 25% en cas de titulars d’explotacions ramaderes subjectes a la normativa sobre prevenció i control de la contaminació.
  • Ajut màxim per empresa i projecte d’inversió: 500.000€

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert