AJUTS COVID-19 PER A MICRO I PETITES EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ DEC

OBJECTE


Ajuts a l’adquisició de maquinària, equipament avançat i a la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0 en un entorn afectat per la COVID-19.

BENEFICIARIS


Micro, petites i mitjanes empreses del sector industrial i de serveis a la producció.

TIPU D’AJUT


Subvenció

QUANTIA


Fins a un 20% de la inversió elegible amb un màxim de 50.000 € d’ajut per projecte.

TERMINIS


Convocatòria: Pendent de publicació.
Execució: De la publicació de la convocatòria i fins l’últim dia hàbil del segon trimestre de l’any següent de la convocatòria.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES


 • Projectes de fabricació, control i gestió de la producció avançada amb maquinària o equipament avançat amb tècniques de big data o analítica avançada que permeti el processament i l’anàlisi d’un gran volum de dades.
 • Projectes de fabricació additiva per la producció o fabricació de manera flexible i mitjançant diversos tipus de materials.
 • Projectes de robòtica avançada i col·laborativa que incorporin robots connectats que millorin i incrementin la productivitat dins la planta i les àrees d’emmagatzematge.
 • Projectes d’IIoT (industrial internet of things) que permetin sensoritzar i garantir la connectivitat a Internet de tot tipus de dispositius i maquinària dins de la fàbrica.
 • Projectes d’intel·ligència artificial: Incorporació de tècniques deMachine learning o deep learning.
 • Projectes de sistemes ciberfísics; Projectes de realitat virtual; Projectes de realitat augmentada i Projectes digital twins.
 • Projectes amb tècniques de computació i simulació quàntica per dissenyar nous materials i fàrmacs i optimitzar processos.
 • Projectes orientats a implementar la ciberseguretat física, lògica i administrativa destinada a la protecció digital de les empreses, les persones i els sistemes. Inclou projectes que incorporin solucions amb tecnologia blockchain.
 • Projectes que requereixin l’ús de la fotònica per a processos industrials de microfabricació i nanofabricació.

CARACTERÍSTIQUES


 • L’import mínim del projecte subvencionable haurà de ser de 50.000 €.
 • El projecte haurà d’estar vinculat a la transformació digital de l’empresa i afectar al procés productiu del sol·licitant.
 • El projecte s’haurà d’implementar al centre productiu ubicat a Catalunya de la persona beneficiària.
 • Ajut acollit al Marc Temporal Covid-19. Ajuts que sumats no superin els 2.300.000 € per empresa (290.000 € per empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles, 345.000 € per empreses del sector de la pesca i l’aqüicultura).

Contacta con nosotros para recibir un asesoramiento personalizado y experto