ACTIVA STARTUPS – MINCOTUR – Fundación EOI, F.S.P

OBJETO


Afavorir la innovació de pimes i startups impulsant la seva digitalització i la participació en projectes col·laboratius.

BENEFICIARIS


Empreses startups o pimes amb participació d’una startup.

TIPUS D’AJUT


Subvenció i ajut en espècie (assessorament/formació)

QUANTIA


Subvenció: Màxim 40.000 € per empresa beneficiària.
Assessorament/formació: Màxim 10.000 € per empresa beneficiaria.

TERMINIS


Convocatòria: Del 8 de juny al 8 de juliol de 2022.
Execució: Màxim 8 mesos des de la resolució de concessió.

`PROJECTES SUBVENCIONABLES


a) Projectes per a la generació d’innovació a través de la resolució de reptes tecnològics d’empreses, sectors, ciutats i/o missions que serveixin per a trencar bretxes socials, generacionals, i territorials.
b) Actuacions d’assessorament en matèria d’innovació en l’àmbit tecnològic, amb l’objectiu de donar resposta a reptes plantejats en empreses que busquen la innovació oberta mitjançant solucions basades en tecnologies
disruptives.
c) Actuacions encaminades a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per a desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents.
d) Actuacions de demostració, adaptació i personalització de diverses tecnologies, proves i experimentació amb tecnologies digitals, transferència de coneixements i tecnologia, test de validació, proves de concepte, producció de prototips etc.
e) No s’admetran com a actuacions subvencionables aquells productes o serveis descrits.

CARACTERÍSTIQUES


― Ajut amb caràcter de minimis.
― Compatibilitat amb altres ajudes.
― Opció de subcontractació (màx. 25% de l’import de la subvenció).

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert