RECERCA DE LA PRODUCCIÓ AGROALIMENTÀRIA ECOLÒGICA (DACC)

OBJECTE


Ajuts per desenvolupar tècniques de producció agroalimentària ecològica.

BENEFICIARIS


Universitats i centres de recerca públics i privats de Catalunya, sense ànim de lucre, amb activitat principal la recerca, i els centres tecnològics i/o centres de la xarxa TECNIO, que compleixin:

 • L’equip de recerca ha de comptar com a mínim amb un doctor/a que assumeixi la direcció del projecte i que estigui vinculat/da estatutàriament o contractualment a la plantilla de la universitat o al centre de recerca.
 • L’equip de recerca pot comptar amb persones vinculades a altres institucions o entitats no universitàries ni de recerca relacionades amb el tema d’estudi de la proposta.
 • Cada investigador o investigadora només pot formar part d’un equip.

TIPUS D’AJUT


Subvenció

QUANTIA


Màxim 17.000 € per projecte.

TERMINIS


Convocatòria: Del 12 de novembre a l’11 de desembre de 2022.

CARACTERÍSTIQUES


 • Els projectes s’han d’adequar obligatòriament a un dels àmbits específics:
  • Àmbit 1: Sanitat vegetal i animal.
  • Àmbit 2: Gestió del sòl, adobament i fertilització i pràctiques de conreu.
  • Àmbit 3: Maneig de la vegetació espontània en les zones de conreu.
  • Àmbit 4: Alimentació, instal·lacions i pràctiques pecuàries.
  • Àmbit 5: Selecció i millora de varietats adaptades al sistema de producció agrària ecològica, especialment de varietats locals de Catalunya.
  • Àmbit 6: Qualitat diferencial dels aliments ecològics.
 • Els projectes s’han de basar en un dels sectors: conreus herbacis extensius, horticultura, fructicultura, vinya, ramaderia o elaboració d’aliments per a consum humà.
 • Els projectes no poden haver rebut finançament d’altres administracions o d’entitats privades.

PRESSUPOST


150.000 €

Contacta amb nosaltres per rebre un assessorament personalitzat i expert