Mesures urgents per la innovació en empreses

El Ministeri de Ciència i Innovació, a través de CDTI, llança de manera urgent mesures extraordinàries per donar suport al manteniment d’activitats d’alt valor afegit i a la creació de capacitats per a la reactivació de l’economia en l’àmbit de la innovació empresarial. Aquestes mesures es poden posar en marxa de manera immediata a l’ésser aplicades sobre instruments CDTI ja en funcionament. Abril 2020

Programa CDTI – CIEN (Consorcio de Investigación Empresarial Nacional)

Realització d’activitats d’investigació industrial i de desenvolupament experimental en les que s’adquireixin coneixements i tècniques necessàries per a la creació de nous productes, processos de serveis, contribucions a millorar considerablement els productes, processos o serveis existents, sempre que incorporem desenvolupaments específics rellevants. [Convocatòria oberta]