Ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis PAREER II

Incentivar i promoure la realització d’actuacions de reforma que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora d’eficiència energètica, i l’aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu us i de la naturalesa jurídica dels seus titulars. Subvenció i/o préstec. [⚠ Desde 03/02/2018 fins el 31/12/2018]

CIEN 2017 (Consorcis d’Investigació Empresarial Nacional) [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Realització d’activitats d’Investigació Industrial i de Desenvolupament Experimental en què s’adquireixin coneixements i tècniques que puguin resultar d’utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els productes, processos o serveis existents, sempre que incorporin desenvolupaments específics rellevants. [Fins el 4 de juliol de 2017]