Línia d’ajuda CEF Transport 2019

Línia d’ajuda per a xarxes de transport Trans-Europees: projectes de la Red Global (65M€) o reducció del soroll en el transport ferroviari de mercaderies (35M€). Costos elegibles: estudis i obres. Termini: data límit presentació sol·licituds 24/04/19.

Doctorats Industrials – DI2018

Cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participin a un projecte d’investigació industrial o desenvolupament experimental, en el que s’emmarcarà la seva tesis doctoral (condició: no disposar del títol de Doctor prèviament). Termini: Del 22/01/19 al 12/02/19.

Programa Torres Quevedo – PTQ

Contractació de doctors que desenvolupin projectes d’investigació industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat previs, amb la finalitat d’afavorir la carrera professional dels investigadors, estimular la demanda en el sector privat de personal preparat, i consolidar empreses tecnològiques de recent creació. Termini: Del 24/01/19 al 14/02/19.