Ajuts a Projectes de Reindustrialització, Relocalització d’activitat productiva i inversió del sector industrial i de serveis a la producció – ACCIÓ

OBJECTE Ajuts a projectes de reindustrialització, relocalització de l’activitat productiva i nous projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció per mitigar l’efecte negatiu de la Covid-19 mitjançant les línies següents:a) Projectes de reindustrialització per posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o deslocalització que incorporin un Read more about Ajuts a Projectes de Reindustrialització, Relocalització d’activitat productiva i inversió del sector industrial i de serveis a la producció – ACCIÓ[…]