Projecte d’innovació d’interès general per part de Grups Operatius – MAPA

Projecte d’innovació d’interès general per part de Grups Operatius – MAPA

Execució de projectes d’innovació general per part de grups operatius supraautonòmics, per al benefici de tot un sector o subsector i amb la realització en almenys dues comunitats autònomes.

SUPORT A AGRUPACIONS EMPRESARIALS INNOVADORES (AEI) – MINCOTUR

SUPORT A AGRUPACIONS EMPRESARIALS INNOVADORES (AEI) – MINCOTUR

Incentivar actuacions de suport al funcionament de les AEI, estudis de viabilitat tècnica i projectes de tecnologies digitals que hauran d’incorporar coneixements i/o tecnologies que promoguin la transformació digital de les empreses, en el marc d’activitats d’investigació industrial, activitats de desenvolupament experimental, innovació en matèria d’organització i/o innovació en matèria de processos.