4. PROGRAMA D’AJUTS PER A L’APLICACIÓ DE L’AGRICULTURA DE PRECISIÓ I TECNOLOGÍES 4.0 EN EL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER – DACC

4. PROGRAMA D’AJUTS PER A L’APLICACIÓ DE L’AGRICULTURA DE PRECISIÓ I TECNOLOGÍES 4.0 EN EL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER – DACC

Inversions per a l’adquisició de llicències de software, maquinària i equips agraris per a la millora de la gestió ramadera, millora del control i la qualitat en la recol·lecció, reducció de l’ús de químics i emissions de gasos
d’efecte hivernacle.

3. PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES – DACC

3. PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES – DACC

Inversions per a la millora de l’eficiència energètica en edificis, naus i instal·lacions auxiliars d’explotacions agrícoles i ramaderes, així com la valorització energètica de fems i de biomassa agrícola.

Ajuts a Projectes de Reindustrialització, Relocalització d’activitat productiva i inversió del sector industrial i de serveis a la producció – ACCIÓ

OBJECTE Ajuts a projectes de reindustrialització, relocalització de l’activitat productiva i nous projectes d’inversió del sector industrial i de serveis a la producció per mitigar l’efecte negatiu de la Covid-19 mitjançant les línies següents:a) Projectes de reindustrialització per posar en marxa o continuar l’activitat de centres productius objecte d’un tancament o deslocalització que incorporin un Read more about Ajuts a Projectes de Reindustrialització, Relocalització d’activitat productiva i inversió del sector industrial i de serveis a la producció – ACCIÓ[…]

Ajuts a projectes de R+D de la INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0 – Grans Implementacions – MINCOTUR

Ajuts a projectes de R+D de la INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0 – Grans Implementacions – MINCOTUR

Ajuts a projectes d’R+D i d’innovació en l’àmbit de l’organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat a conseqüència de la seva digitalització

Ajuts a Projectes d’R+D+i en l’àmbit de la INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0 – PIMES – MINCOTUR

Ajuts a Projectes d’R+D+i en l’àmbit de la INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0 – PIMES – MINCOTUR

Ajuts a projectes d’R+D i d’innovació en l’àmbit de l’organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat a conseqüència de la seva digitalització