AJUTS MINIMIS PER A LA PROMOCIÓ DE LES EXPORTACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES – DACC

AJUTS MINIMIS PER A LA PROMOCIÓ DE LES EXPORTACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES – DACC

Ajuts a exportacions de les indústries agroalimentàries en activitats de formació i promoció comercial exterior per iniciar, incrementar o consolidar les expedicions de la Unió Europea i les exportacions a països tercers.

Ajuts Associats al CGE – Primera instal·lació de joves agricultors/res – DACC

Ajutas Associats al CGE – Primera instal·lació de joves agricultors/res – DACC

Creació d’explotacions viables mitjançant la instal·lació de persones joves amb capacitat i competències professionals adients en explotacions amb característiques tecnicoeconòmiques adequades.

AJUTS ASSOCIATS AL CGE – MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES – DACC

AJUTS ASSOCIATS AL CGE – MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES – DACC

Millora de la viabilitat i competitivitat d’explotacions agràries; promoure l’ús de tecnologies agrícoles innovadores o donar suport econòmic a les inversions adreçades a complir nous requisits imposats per normativa europea.

Programa Hidrogen Renovable: P4 Reptes d’investigació bàsica-fonamental, pilots innovadors i formació en tecnologies habilitadors clau -IDAE

Programa Hidrogen Renovable: P4 Reptes d’investigació bàsica-fonamental, pilots innovadors i formació en tecnologies habilitadors clau -IDAE

Incentivar el desenvolupament de projectes de recerca bàsica-fonamental, pilots innovadors i formació en tecnologies habilitadores clau dins de la cadena de valor de l’ hidrogen renovable.